TÖLTÉSTAVAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

 

A Töltéstavai Napraforgó Óvoda három csoportos nevelési intézmény, 78 kisgyermekkel és 14 dolgozóval. Az Alapító Okirat szerint a felvehető maximális gyermeklétszám100 fő. A 2017/2018-as nevelési év végéig 88 gyermek beérkezése várható. A községbe újonnan kiköltöző családok is – nagy örömünkre – óvodánkba íratják gyermekeiket. Töltéstaván biztosítani tudjuk valamennyi beiratkozó kisgyermek felvételét.

Óvodánk épülete esztétikus, jól karbantartott és felszerelt. Az egyik csoportszoba, mosdó, folyosó, nevelői szoba, felnőtt öltöző, terasz 2017-ben készült el pályázati és fenntartói pénzből. Az óvodánk nagy játszóudvarral rendelkezik, amihez ősszel kaptunk két új udvari játékot, Dani mászó várat és egy Maxi körforgót a fenntartó jóvoltából, amit a gyerekek nagyon szeretnek. Pályázati pénzből a Rotary Club Alapítvány támogatásával megvásárolhattuk az udvarunkra a „Vidám játszótér” és az „Óriás lime csúszdát”, ezáltal gazdagítva az óvodánk udvari mozgást fejlesztő játékait.

Szintén 2017-ben került felújításra a saját főzőkonyhánk, ahol az élelmezésvezető és a szakács néni a két konyhai kisegítővel gondoskodnak naponta a finom és egészséges táplálkozásról. Az étkezés óvodánkban ingyenes.

A Napraforgó Óvoda – nevéhez méltóan – a község csendes zöldövezetében helyezkedik el, sok napfénnyel, növényekkel körülvéve. Ebből fakadóan különösen fontos szerepet tölt be a gyermekek életében az egészséges életmód szokásainak kialakítása. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek komplex személyiségfejlesztése, kiemelten a játék és a mozgás fejlesztésén keresztül. Hangsúlyos szerepet kap az egészségnevelés, ezen belül a testi, lelki és szociális harmónia kialakítása, mely a megelőzéshez szükséges készségeken alapszik. A környezetpedagógiai nevelést – környezetkultúra, egészség kultúra, viselkedés kultúra -  továbbra is kiemelt feladatnak tekintjük.

A mindennapos óvodai tevékenységek melletti programjaink:

  • bábszínház, gyermekszínház,

  • kiállítások,

  • kirándulások,

  • családi délután,

  • úszás.

 

A szülők igénye alapján lehetőséget biztosítunk a következő tevékenységekre óvodánkban:

Heti programjaink:

LOGOPÉDIAI FELESZTÉS

HÉTFŐ

BIRKÓZÁS

HÉTFŐ

GYÓGYPEDAGÓGIAI

FEJLESZTÉS

KEDD

NÉMET NYELV

KEDD

OKOSÍTÓ TORNA

KEDD

NÉPTÁNC

CSÜTÖRTÖK

SPORTCSARNOK

CSÜTÖRTÖK

 

Óvodaképünk:

„Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelem gazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy gyermeki tartást, önállóságot, s ebből az önállóságból fakadó egészséges öntudatot, kibontakozási és önmegvalósítási lehetőséget ad a gyermeknek.” *1

Gyermekképünk:

„Minden gyermek a saját képességrendszerének figyelembevételével nevelhető, fejleszthető. Nevelik, fejlesztik a társas kapcsolatok, az óvoda összes dolgozója. Ezért a felnőttek tetteikkel sugározzák, a feltétel nélküli szeretetet, s azt, hogy:

Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre.” *2

Az óvodai nevelés célja:

„ Az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatása, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

Sokoldalú képességfejlesztés segítségével a személyiség fejlődésének biztosítása, elősegítése.

A gyermekek és a művészetek közötti erős érzelmi kötődés kialakítása.” *3

Nagyon fontosnak tartjuk a családokkal való együttműködést, a családok segítését, erősítését az együttnevelést, hogy óvodáskor végére iskolára alkalmas gyermekeket bízzunk a szülőkre.


*1,*2,*3: A Töltéstavai Napraforgó Óvoda Pedagógiai Programja

 
Töltéstava a Facebook-on